1 ..:: Ekorady ::..
porady
1% podatku na Twoje cele środowiskowe
2019-11-08

1% KRS 0000195764 cel szczegółowy: 301

CZYM JEST PROGRAM PARTNERSKI (PP)?

Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi uprawnieniami Organizacji Pożytku Publicznego oraz doświadczeniem wynikającym z 24 lat nieprzerwanej działalności. Zachęcamy do udziału osoby poszukujące środków długofalowo - wszelkie inwestycje dla środowiska [partnerstwo strategiczne] lub cele doraźne – wymiana kopciucha, okien, termoizolacje lub fotowolkaika konkretnych, indywidualnych obiektów [partnerstwo celowe]. Zbieraj z nami 1%, aplikuj o środki lokalne, krajowe i unijne.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?

Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.

ZARZĄDZANIE:

 1. Pozyskiwanie dodatkowych dochodów (subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe). Prowadzenie rejestru wpłat.
 2. Pomoc przy wypełnianiu wniosków.
 3. doradztwo ekonomiczne: wskazywanie potencjału dochodowego nieruchomości, opracowanie programu wdrożenia oraz trwałego wykorzystywania. Dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie od stanu technicznego.
 4. konsultacje i programy naprawcze dla obiektów czynnych (muzea, pensjonaty, produkcja, pojazdy, itp.): optymalizacja dochodów i kosztów, właściwa kategoryzacja i jakość obsługi, opracowanie pełnego katalogu produktów i usług, zarządzanie personelem, skuteczny marketing i promocja. Inne wg. potrzeb Partnera.
 5. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty komercyjnej i potencjału
 6. wsparcie procesu sprzedaży nieruchomości
 7. zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela
 8. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe
 9. działalność odpłatna w waszym imieniu, jeżeli sami nie możecie jej prowadzić  

DORADZTWO I PARTYCYPACJA:

 1. usługi prawne, ekspertyzy
 2. uświadomienie znaczenia i potencjału posiadanego obiektu
 3. udział w postępowaniach przed urzędami i RDOŚ
 4. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych
 5. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów
 6. organizacja kampanii medialnychi konferencji prasowych, PR
 7. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk
 8. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań
 9. udostępnianie naszych uprawnień OPP
 10. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją – szybkie reagowanie na zdarzenia 
 11. ochrona prawna w granicach umocowania
 12. Przedstaw nam swój specyficzny problem – postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Opłata roczna na koszty obsługi programu i podział wpływów z 1%:

 Partnerstwo strategiczne: 120 zł + 23% PTU [faktura], 1%: 85 : 15% dla Partnera

Partnerstwo celowe: 60 zł, 1% 80 : 90% dla Partnera 

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia. 

Twoim zdaniem

Joanna

2012-12-06 07:40:45

Szkoda, że w moim otoczeniu nie ma przedszkola koedukacyjnego...