1 ..:: Ekorady ::..
porady
Wolontariat
2017-05-17

Jesteśmy fundacją, która od czterech lat prowadzi w Poznaniu programy zakładania ogrodów społecznych „Jadalny Poznań” i ochrony wód na terenie miasta i gmin sąsiednich „Poznań – woda jest najważniejsza”. Chcemy wprowadzać do przestrzeni miejskiej łąki, roślinność wertykalną, zielone ściany i parkingi rowerowe na wielkich blokowiskach.

Chcielibyśmy te projekty rozwijać i wzbogacać o nowe cele i formy działalności. W związku z tym poszukujemy wolontariuszy poszukujących ciekawych wyzwań i doświadczeń. Nawiążemy też współpracę z osobami, z którymi po krótkim okresie stażowym podejmiemy stałą współpracę. Okres stażowy umożliwi szkolenie i wdrożenie kandydata/-ki do planowanych zadań oraz adaptację w zespole. Praca za wynagrodzeniem może mieć charakter dodatkowy, na który należy poświęcić nie więcej niż 10 godzin w tygodniu (ok. ¼ etatu). Wybrana osoba powinna wzmocnić nasz zespół na etapie przygotowań, jak i samej realizacji poszczególnych wydarzeń.

Opis zadania: przygotowanie koncepcji, realizacja, oprawa informacyjna oraz redagowanie materiałów na stronę internetową i profile Facebook, współpraca ze sponsorami, urzędami, partnerami, zleceniobiorcami.

Idealny kandydat/-ka powinien:

- być dyspozycyjny czasowo, samodzielny, zaangażowany, skuteczny

- mieć silną motywację do działania dla środowiska w warunkach miejskich

- być dobrym organizatorem, liderem (bardzo zależy nam osobach skutecznych w realizacji podjętych zadań)

- dobrze poruszać się w środowisku administracyjnym, współpracy z partnerami i sponsorami projektów

- umiejętnie wykorzystywać dostępne instrumenty medialne w celu promocji projektów i sponsorów

Oferujemy:

- wartościową, kształcącą i wyróżniającą dodatkowe zajęcie/ wolontariat

- zdobycia doświadczenia zawodowego, wielu umiejętności praktycznych i wzbogacenie CV, rekomendacje

- szkolenie i pomoc właściwe dla uzgodnionych zadań szczegółowych, współpracę zespołu

Zapraszamy do spotkań w Poznaniu!

Prosimy o zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny na: witaj@ekorady.org

Twoim zdaniem