porady
Poznań - woda jest najważniejsza
2015-10-18

Organizator:

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody z siedzibą w Poznaniu mająca w swoim statucie zapisane działania m.in. na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Szczegóły o organizacji na www.ekorady.org

Założenia:

Projekt ma na celu regularne sprzątanie brzegów dwóch akwenów wodnych miasta Poznania, jeziora Rusałka i rzeki Główna (corocznie na wiosnę i jesienią). W ramach jego realizacji chcielibyśmy także zinwentaryzować główne zagrożenia tych wód dążąc do ich wyeliminowania. Akcji towarzyszyć będzie promocja idei poszanowania wody, głównie w trakcie wypoczynku oraz nie wyrzucania śmieci poza systemem ich zbiórki i segregacji.

Harmonogram prac:

II – IV. 2014: określenie stanu fizyko – chemicznego wód – ustanowienie wartości wyjściowych dla oceny efektów projektu w perspektywie wieloletniej ;

II - IV. 2014: pierwsze sprzątanie brzegów (oraz koryta i dna w przypadku rzeki Głównej);

XI – X. 2014: drugie sprzątanie jak w pkt. III/2

X - XII. 2014: opracowanie raportu i wniosków na podstawie zdobytych danych i doświadczeń;

XI - XII. 2014: opracowanie planu działań na rok 2015;

Uwagi do budżetu: do głównych wyzwań kosztowych zaliczamy: wywóz i segregacja zebranych śmieci, badania laboratoryjne, analizy, ekspertyzy i elementy edukacyjno – promocyjne. Trudno obecnie precyzyjnie określić całkowitą wysokość budżetu oraz proporcji poszczególnych jego pozycji.

Kontakt:

tel. 61 823 37 18, 695 662 123; ratujemy@zabytki.org, www.ekorady.org

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących ogrom śmieci, jaki znaleźliśmy podczas sprzątania w/w akwenów.

woda1 woda2

Zachęcamy do odwiedzenia profilu tej akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Woda-jest-najwa%C5%BCniejsza/473898062714068

Twoim zdaniem