porady
Odzysk i recykling baterii i akumulatorów
2012-08-11

Jak wszystkim wiadomo, po upływie czasu użytkowanie baterie i akumulatory stają się odpadem.

Gospodarka odpadami, jakimi są akumulatory i baterie, jest wyjątkowo trudna, ponieważ występują one jako bardzo różnorodne źródła prądu w bardzo szerokim asortymencie urządzeń, używanych w wielu dziedzinach życia. Pociąga to więc za sobą wysoki poziom rozproszenia miejsc powstawania tych odpadów, trudny do kontroli, odpowiedniego ich  gromadzenia i przetwarzania.

Deponowanie zużytych baterii i akumulatorów na składowisko odpadów komunalnych powoduje ekstrakcję zawartych w nich substancji niebezpiecznych do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przez wody opadowe oraz przechodzenie zanieczyszczeń do środowiska wraz z odciekami.

Największe zagrożenie zdrowotne stwarzają przede wszystkim toksyczne oddziaływanie metali ciężkich, tj. ołów, kadm i rtęć, jak również kwasów lub zasad tworzących elektrolity (posiadających właściwości żrące i korozyjne). Jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skaża od 5000 do 50000 litrów wody. Jedna bateria typu "paluszek" zanieczyszcza trwale 1m³ ziemi. Jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu.

Baterie i akumulatorki wszystkich rodzajów należy składać do specjalnie na nie przeznaczonych pojemników. Pojemniki takie znaleźć można w coraz większej ilości sklepów sprzedających baterie, jak również w wielu supermarketach, sklepach ze sprzętem komputerowym lub AGD, i wielu innych miejscach, jak szkoły czy urzędy.

Jak postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami?
1. Zebrać je.
2. Posortować pod względem typu i/lub rozmiaru ogniw.
3. Przekazać do recyklingu lub wrzucić do odpowiedniego pojemnika.

Opracowała: Aurelia Kosakowska

Twoim zdaniem