1 ..:: Ekorady ::..
porady
Segregacja i recykling odpadów
2012-08-11

Mimo, że tak wiele mówi się o recyklingu i segregacji odpadów, nie daje to jednak upragnionych efektów. Mnóstwo ludzi nadal nie ma pojęcia co może segregować jako odpady recyklingowe, ani gdzie może je oddać lub wrzucić.

Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie około 12 000 000 ton odpadów. Głównym problemem jest ciągle za niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on tylko 2-5%, zaś dla porównania, w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%).

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Można w ten sposób wykorzystywać, nawet kilkakrotnie, substancje zawarte w wielu odpadach lub poszczególne materiały, jak np. szkło.

Jakie odpady nadają się do recyklingu?
Śmieci powinny być zbierane i segregowane do oznakowanych pojemników. Odpady nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale (z czego szkło można podzielić jeszcze na szkło bezbarwne i kolorowe).

Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Ponowne wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów, ponieważ 1 tona makulatury pozwala na oszczędzenie aż 17 drzew przed ich wycinką. Przetwarzając makulaturę oszczędzamy nie tylko drzewa, ale także wodę, jak również zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza oraz zyskujemy dodatkowe miejsce na składowiskach odpadów. Ponowne wykorzystanie 1 tony papieru to oszczędność około 1476 litrów ropy, 26000 litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku.
Produkcja papieru z odzyskanej makulatury przyczynia się więc do zmniejszenie zużycia energii aż o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74%, oraz zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych o 35%.

Tworzywa sztuczne (tak zwany PET) są groźne dla środowiska naturalnego, ponieważ proces ich rozkładu może wynosić nawet do kilka tysięcy lat. Wyrzucone byle gdzie, niezagospodarowane odpady uwalniają wiele toksycznych substancji, które przedostają się do gleb i wód gruntowych, doprowadzając do ich skażenia. Samodzielne spalanie tworzyw sztucznych jest także niezwykle niebezpieczne, ponieważ prowadzi do uwalniania substancji trujących do powietrza atmosferycznego.
W Polsce w skali roku na wysypiska odpadów trafia ponad 100 000 ton plastikowych butelek, a jedynie 140 ton z nich jest ponownie przetwarzana.

Szkło to doskonały surowiec wtórny, ponieważ może być przetworzone bez żadnych strat na identyczny materiał, jakim było pierwotnie. Pomimo faktu, że szkło jako odpad nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, jego ponowne użycie poprzez recykling niesie za sobą wiele korzyści ekologicznych, ponieważ ponowne jego wykorzystanie zmniejsza poziom emisji dwutlenku węgla oraz wielu trujących związków do atmosfery (towarzyszących produkcji opakowań szklanych) oraz wpływa na zmniejszenie ilości odpadów szklanych na wysypiskach.

Odpady aluminiowe, są to odpady, które w całości nadają się do recyklingu, a sam proces ich odzysku może być przeprowadzony kilkakrotnie bez żadnych strat w jakości materiału.
Wykorzystanie odpadów aluminiowych jest bardzo korzystne, ponieważ produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling tego materiału, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się nawet o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zmniejszane o 95%.

Opracowała: Aurelia Kosakowska

Twoim zdaniem

4all.pl

2013-01-23 06:16:17

Brawo !! Bardzo dobry temat i swietna strona !! 4all.pl